Wilhelmina van der Zanden 1905-1966

Wilhelmina van der Zanden 1905-1966

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Martinio. Zuster Huishoudelijk werk 1951-1963