Wilhelmina van den Heuvel 1879-1953

Wilhelmina van den Heuvel 1879-1953

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Egidia Overste 1917-1920