Wilhelmina Maria van Berkel 1908-2007

Wilhelmina Maria van Berkel 1908-2007

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Fructuosa. Huishoudelijk werk 1939 - 1941