vooroorlogse kerk

Vooroorlogse kerk Neerkant

NHE - 01.842 oude kerk

NHE - 01.842

 

Vooroorlogse kerk Neerkant 1938

De kerk werd op 16 mei 1891 in gebruik genomen.

De kerk is gebouwd onder bouwpastoor van Erp uit Mierlo.

Ongeveer twintig procent werd door de pastoor uit eigen middelen bijgedragen.

De totale kosten bedroegen ƒ 16.500,-

Bij de oorspronkelijke bouw was geen toren voorzien.

Deze werd in 1904 - 1906 gebouwd en kreeg een hoogte van 41 meter.

NHE - 01.793

 

achterzijde oude kerk met links een gedeelte van de pastorie 

NHE - 01.922 Interieur St.Willibrorduskerk Neerkant voor 1944

NHE - 01.922

 

interieur oude kerk

oude kerk zonder toren voor 1904  uit  1893

NHE - 02.641

 

1893 - oude kerk Neerkant zonder toren (in 1906 werd een toren gebouwd) met rechts naast de kerk de pastorie.

(tussen beide gebouwen is op de achtergrond de Neerkantse molen te zien)

St. Willibrorduskerk Neerkant nog zonder toren 1898

NHE - 02.430

 

Dorpsstraat met links kerk (zonder toren) en in het midden de pastorie.

kerk - klooster achterzijde

NHE - 01.398

 

kerk en St. Vincentiusklooster (achterzijde)

dorpsstraat met oude kerk en melkfabriek

NHE 02.643

 

Dorpsstraat met links op de voorgrond de stoomfabriek.

Op de achtergrond de kerk met rechts de pastorie.

NHE - 02.351  sloop oude kerk vooraanzicht

NHE - 02.351

 

Op maandag 1 november 1944 kreeg een Duitse munitietank een voltreffer.

Hierdoor werden de kerk en de pastorie zwaar beschadigd.

In 1946 werd de kerk gesloopt.

NHE - 02.306 sloop oude kerk 1946 zijaanzicht

NHE - 02.306

 

sloop oude kerk 1946 (zijaanzicht)