Sophia Petronella Bol 1895-1984

Sophia Petronella Bol 1885-1984

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Rosalia pension 1949-1954