monument 100 jaar Neerkant

monument 100 jaar Neerkant

NHE - 04.395

.

monument 100 jaar parochie Neerkant

1990

.

Het kunstwerk is ontworpen en werd vervaardigd door Peter Hermans uit Helenaveen. De kunstenaar is bij het ontwerpen uitgegaan van de geschiedenis van Neerkant, voorheen bestaande uit de buurtschappen Heitrak, aangewezen op Liessel, en Moosdijk, aangewezen op Meijel. Het kunstwerk toont twee letters C, voorstellende de beide buurtschappen, met in het midden een plastiek van de vroegere kerktoren.
De twee C’s zijn zodanig ten opzichte van elkaar geplaatst dat ze samen een cirkel vormen, daarmee de eenwording van de twee buurtschappen aangevende en wel met de kerk als bindende factor. De twee C’s rusten op een verticale drager die als het cijfer 1 kan worden gezien. Samen vormen ze dan het getal 100. Het oplopende stenen plateau heeft de grondvorm en de afmeting van de oude kerktoren, te weten een achthoek met een doorsnee van 5 meter. Hierin zijn de letters NEERKANT geplaatst. Het horizontale centrum van het plateau is een achthoek met een doorsnede van 2 meter, gelijk aan de grondvorm en de afmeting van de voormalige torenspits. Hierin zijn de jaartallen 1890-1990 geplaatst. De twee C’s en de drager zijn uitgevoerd in roestvrij staal, het plastiek in brons terwijl voor de plateaus bestratingsmateriaal is gebruikt. Het kunstwerk is 3,40 meter hoog en staat op het plein voor de kerk.

NHE - 04.397

.

monument 100 jaar parochie Neerkant

1990

.

Het monument werd onthuld door burgemeester drs. A.A.J.M. van Genabeek en Gerard Cunnen (voorzitter Stichting 100 Jaar Neerkant)

William Biemans bood de schaar aan.