Martina Bos 1899-1975

Martina Bos 1899-1975

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Theodarda onderwijzeres LO 1921-1936