Maria van der Heyden 1890-1974

Maria van der Heyden 1890-1974
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Thoma keukenassistente 1939-1970