Maria Juliana Venmans 1909-1988

Maria Juliana Venmans 1909-1988
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Waltrudis verzorging oude van dagen 1959-1964