Maria Francisca van Drunick-Fransen 1910-1962

Maria Francisca van Drunick-Fransen 1910-1962

Op het bidprentje staat een drukfout moet zij Fransen