Johanna Maria van Kessel 1898-1971

Johanna Maria van Kessel 1898-1971

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Euphresia Overste 1958-1964