Johanna Maria Petronella Winter 1917-1981

Johanna Maria Petronella Winter 1917-1981

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria verzorging oude van dagen 1963-1965