Johanna Maria Giersbergen 1886-1934

Johanna Maria Giersbergen 1886-1934

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Amelberga in Neerkant 1917-1919