Johanna Joppen 1909-1990

Johanna Joppen 1909-1990
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Truda keukenassistente 1961-1970