Johanna Joppen 1909-1990

Johanna Joppen 1909-1990

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Maria Truda keukenassistente 1961-1970