Johanna Hendrika Kersten 1899-1982

Johanna Hendrika Kersten 1899-1982

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Theodorica  Hoofd der school LO 1950-1959