Johanna Cornelia Maria van den Brand 1924-2008

Johanna Cornelia Maria van den Brand 1924-2008

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Aldegonda huishoudelijk werk 1950 - 1952