Johanna Ardina van der Meijs 1889-1972

Johanna Ardina van der Meijs 1889-1972

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Philiberta Wijkverpleegster 1932-1933