Jacoba Elisabeth Maria Michels 1899-1982

Jacoba Elisabeth Maria Michels 1899-1982

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Benedicta Hoofd van de Bewaarschool 1927-1931