Henrice Margaretha Libregts 1922-2010

Henrice Margaretha Libregts 1922-2010

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Maria Lioba Kleuterleidster 1968 - 1970