Henrica Verhoeven 1867-1933

Henrica Verhoeven 1867-1933

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Monica  Overste 1923-1930