Henrica Philomena Maria van den Wildenberg 1891-1969

Henrica Philomena Maria van de Wildenberg 1891-1969

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Maria Laetantia Overste 1946-1952