Godefrida Valkenburg 1908-1988

Godefrida Valkenburg 1908-1988

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Maria Praxedis Huishoudelijk werk 1944-1946