Francisca van Heugten 1903-1992

Francisca van Heugten 1903-1992

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Idalina Huishoudelijk werk 1963-1964