Elisabeth Maria van Boxmeer 1903-1987

Elisabeth Maria van Boxmeer 1903-1987

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Vincentiana huisnaaister 1965-1970