Elisabeth Laurensen 1894-1981

Elisabeth Laurensen 1894-1981

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Maria Canuta zorg voor de tuin 1964-1970