Elisabeth Hendriks 1907-2002

Elisabeth Hendriks 1907-2002

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Virginia.  Kleuterleidster 1966-1968