Cornelia van Esch 1909-1989

Cornelia van Esch 1909-1989

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Donula verzorging oude van dagen 1953-1959