Christina M.W. van Deursen 1903-1992

Christina M.W. van Deursen 1903-1992

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Maria Alexia Bewaarschoolzuster 1940-1943