Bertha Langens 1901-1995

Bertha Langens 1901-1995

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Basilia kok 1930 - 1933