Antonia Cornelia van Liempt 1895-1968

Antonia Cornelia van Liempt 1895-1968

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Theofrida. Kok 1926-1930