Antonetta Pennings 1884-1967

Antonetta Pennings 1884-1967

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Maria Hildegondis hulp bij verpleging 1930-1949