Antonetta Arnoldina Theunissen 1903-1976

Antonetta Arnoldina Theunissen 1903-1976

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Maria Mechelini  huishoudelijk werk 1948-1949