Anna Catharina Cras 1896-1960 Zuster Innocentia

Anna Catharina Cras 1896-1960
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.
Zuster Maria Innocentia. Onderwijzeres LO  1951-1960