Alida Maria Ammerlaan 1879-1960

Alida Maria Ammerlaan 1879-1960

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Cordula huishoudelijk werk 1921-1923