Aleida Johanna Margaretha Slootjes 1894-1967

Aleida Johanna Margaretha Slootjes 1894-1957

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel.

Zuster Maria Robertina Hoofd van de Bewaarschool 1924-1927