Adriana van Limpt 1871-1964

Adriana van Limpt 1871-1964
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Maria Victorina 1944 evacué 1944