Adriana van de Ven 1893-1968

Adriana van de Ven 1893-1968

Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel

Zuster Maria Regine huishoudelijk werk 1941-1944