Adriana Hendrikx 1918-1997

Adriana Hendrikx 1918-1997
Lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel
Zuster Goverdina huisnaaister 1948 - 1955